Werkwijze

Werkwijze Atelier Jan Franssen
bij ontwerp, advies en uitvoering

Stap 1 Een vrijblijvend gesprek

In het eerste kennismakingsgesprek is er ruimte om uw vraag goed te bekijken. Wat is uw wens precies en welke mogelijkheden zijn er om tot een mooie oplossing te komen.
We verkennen een mogelijke aanpak en op welke manier ik u verder kan helpen. Soms volstaat een verwijzing naar een leverancier of dat ik een paar zaken voor u ga uitzoeken.

Stap 2 Uitwerken van ideeën

Met het maken van ontwerpschetsen, tekeningen en/of een maquette worden mogelijkheden onderzocht en visueel gemaakt. Dit maakt het voor u gemakkelijker om keuzes te maken.

Een advies of ontwerp begint bij het inventariseren van uw wensen en ideeën.  De situatie van de kamer, het huis of de werkplek wordt opgenomen. Op basis hiervan ontvangt u een werkvoorstel met een kostenopgave voor het advies cq. ontwerp. Daarin leest u hoe we stap voor stap komen tot een antwoord op uw vraag.

Stap 3 De uitvoering

Als het u duidelijk is hoe u de woon-werkruimte  (of onderdelen daarvan) wilt gaan verbeteren, bespreken we de uitvoering. Wie gaat wat maken, hoeveel gaat het kosten en wat de meest geschikte tijd is voor u en voor de uitvoerder.

maquette-atelier Jan Franssen
Jan Franssen met maquette